top of page

Salgsbetingelser Rennesøydagen, Ryklame AS

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Ryklame AS 929496469, Asalveien 6, 4150 Rennesøy, 40603922, hei@ryklame.no og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Betalingen gjennomføres på nettsidene til Rennesøydagen og man kan betale med Vipps. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir booket fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


6. Billett

Billetten gir deg tilgang til arrangementet som billetten refererer til, så lenge strekkoden er gyldig og lesbar. Billetter eller produkter som er avlyste, er ikke gyldige. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Billetten kan overføres til en annen person, med mindre det står klart på nettsiden og / eller billetten at billetten er personlig. Billetter kan ikke videreselges for kommersielle formål. Billetter kan heller ikke tilbys i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig tillatelse fra Ryklame AS eller ansvarlig arrangør. Hvis denne bestemmelsen brytes, har Ryklame AS rett til å kansellere billettene.

7. Levering

Levering av billetter er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har betalt og mottatt billetter på mail. Levering av tjenesten er når arrangementet er over.
 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Ryklame AS kan være til hjelp med å finne mistet billetter eller bookingbekreftelser, men kan ikke holdes ansvarlig dersom du har mistet tilgang på dine billetter eller din bestilling.

9. Angrerett / avbestilling

Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg begrensninger i angrerettsloven. Punkt b sier at: 'Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom'. Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, konsert- og flybilletter. I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder:  

Kjøpte billetter refunderes ikke. Ved avlyst arrangement refunderes billetten. Serviceavgiften refunderes ikke.

10. Avlyst arrangement 

Merk! Ved avlyst arrangementet refunderes billetten. Serviceavgifter, porto og fakturagebyr refunderes ikke.

11. Flyttet / ombooket arrangement

Merk! Ved flyttet arrangement kan du velge å få refundert billett eller beholde billettene til ny dato. Serviceavgifter, porto og fakturagebyr refunderes ikke. 


Jeg ønsker å bruke billettene på ny dato. Må jeg be om nye billetter med den nye datoen? 

Nei. 


Arrangementet er flyttet, men jeg ønsker pengene tilbake. Hva må jeg gjøre? 

Dersom du er forhindret i å delta på et arrangement som flyttes, vil du få refundert tilbakebetalt for billetten. Du må sende skriftlig informasjon til mailadressen hei@ryklame.no

 

Gjelder det ombooking av utleie, vennligst ta kontakt på hei@ryklame.no
 

12. Reklamasjon

Dersom du ønsker å reklamere på en vare eller klage, kan du henvende deg til hei@ryklame.no

13. Oppsigelse av faste betalinger
Du kan når som helst si opp ditt "Stolte Øybuar" medlemsskap under din brukerprofil. Merk deg allikevel at vi trekker kun for 2024 da dette er et engangstilfelle. Du vil ikke bli belastet to ganger. 

14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

15. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page